Diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.
Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön, elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diák-önkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában.
A törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai életet és programokat szervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket. A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Házirendünket minden tanév elején az alakuló ülés után átbeszéljük. Szeptemberben, júniusban diákgyűlést tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a diáktanács munkájáról, az éves programról, beszámolunk az eltelt időszak eseményeiről, illetve az előttünk álló feladatokról.

Céljaink:
– A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.
– Az intelligens kommunikáció és a házirend hatékony betartása, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzése érdekében segítjük az osztályfőnöki munkaközösséget.
– Az ÖKO-iskolai program hatékony megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani iskolánk ÖKO-csoportjával. Az együttműködésünk akkor lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő rendezvényeken minél több diák vesz részt. Az ÖKO-munkatervet szem előtt tartva határozzuk meg az éves feladatainkat, bekapcsolódva iskolánk környezetnevelési programjába.
– Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában akár önálló programokkal is.
– Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek és témahetek programjainak közös tervezése.

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:
1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben.
2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornái:
– az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK, versenyek stb./
– a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával
– rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá az iskolaújságban az aktualitásoknak megfelelően: diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai életről, élménybeszámolók
– az osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba

Program tervezet 2019-2020-as tanévre
• október – papírgyűjtés iskolaújság
• november – Suli-buli
• december – adventi kézműves játszóház, táncház, iskolaújság
• február – farsang
• március – az áprilisi ÖKO-programhoz óvodai programhoz madáretető kihelyezése, iskolai vetélkedő
• június sportnap, biciklitúra (hétvégén), az éves munka értékelése

Diákönkormányzat Tagjai:
Tagok:
4.o.: Rapali Zsombor, Kóródi Odett, Máhl Róbert, Ruskovics Lili
5.a.o.: Lakatos Molli, Molnár Bence
5.b.o.: Varga Lara, Nyéki Barnabás
6.a.o.: Madarász Dani, Papp Emma
6.b.o.: Harpauer Samu, Strenner Noémi
7.a.o.: László Levente, Fekete Júlia
7.b.o.: Kovács Vera, Szalai István
8.a.o.: Miskey Zétény, Tóth Kristóf, Horváth Hunor
8.b.o.: Gelencsér Ábel, Heblinger Laura
8.c.o.: Guba Ákos, Oláh Száva
Dök segítő tanár: Finta Péter