Get Adobe Flash playerSzilágyi DSE elnyert támogatása

Szilágyi DSE 2021-22 TAO határozat

Sportfejlesztési koncepció 2021-22

Szilágyi DSE 2020-21 TAO határozat

Sportfejlesztési koncepció 2020-21

Szilágyi DSE 2019-20 TAO határozat

Sportfejlesztési koncepció 2019-20

Szilágyi DSE 2018-19 TAO határozat

Sportfejlesztési koncepció 2018-19

Szilágyi DSE 2017-18 TAO határozat

Sportfejlesztési koncepció 2017-18

Szilágyi DSE 2016-17 TAO határozat

Sportfejlesztési koncepció 2016-17

Szilágyi DSE 2015-16 TAO határozat

Sportfejlesztési koncepció 2015-16

2013/14 szezon

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Szilágyi Diáksport Egyesület kérelmező (székhelye: 8200 Veszprém Iskola utca 6., adószáma: 18937844 - 1 - 19, képviselője: Finta Péter) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme Közvetlen támogatás összege Közreműködési  díj összege 

Ellenörző szervnek fizetendő hatósági díj Támogatás összesen A program megvalósításáhozszükséges
önrész
Utánpótlás-nevelési feladatok 7 962 028 163 696 82 078 8 207 802 911 978
Összesen 7 962 028 163 696 82 078 8 207 802 911 978


Szilágyi Futsal

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Két.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1S36. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási Igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Szilágyi Diáksport Egyesület kérelmező (székhelye: 8200 Veszprém Iskola utca 6., adószáma: 18937844 - 1 - 19, képviselője: Finta Péter) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, Illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme Közvetlen támogatás összege Közreműködői díj összege Ellenörző szervnek fizetendő hatósági díj Támogatás összesen A program megvalósításához
szükséges önrész
Utánpótlás-nevelési feladatok 4 840 796 99 810 49 905 4 990 511 554 501
Összesen 4 840 796 99 810 49 905 4 990 511 554 501

 

Szilágyi Kosárlabda

 

HATÁROZAT

Szilágyi Diák Sportegyesület (cím: 8200 Veszprém, Iskola u. 6. , adószám: 18937844 - 1 - 19) (a továbbiakban: Kérelmező) részére. Értesítem, hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban megjelölt adózó által nyújtott támogatásra a 2012. július 1-től 2013. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

A támogató cég adatai:

Támogató neve: Veszprém Bér Zrt.

Támogató címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A Támogató adószáma: 11321310 -2- 19

Jogcím a társasági adóról, és osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/c paragrafus (1) bekezdése alapján Támogatás jogcímenként összesen ebből: az elszámolható közreműködői díj maximuma A támogatás folyosítására megjelölt bankszámlaszám
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása 563 600 11 000 11748007-
20187053
Támogatás a fenti adózótól összesen 563 600 11 000


Szilágyi Futsal

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Két.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1S36. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási Igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Szilágyi Diáksport Egyesület kérelmező (székhelye: 8200 Veszprém Iskola utca 6., adószáma: 18937844 - 1 - 19, képviselője: Finta Péter) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, Illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme Közvetlen támogatás összege Közreműködői díj összege Ellenörző szervnek fizetendő hatósági díj Támogatás összesen A program megvalósításához szükséges Önrész
Utánpótlás-nevelési feladatok 4 840 796 Ft 99 810 Ft 49 905 Ft 4 990 511 Ft 554 501 Ft
Összesen 4 840 796 Ft 99 810 Ft 49 905 Ft 4 990 511 Ft 554 501 Ft
 Szilágyi Kosárlabda

 

HATÁROZAT

Szilágyi Diák Sportegyesület (cím: 8200 Veszprém, Iskola u. 6. , adószám: 18937844 - 1 - 19) (a továbbiakban: Kérelmező) részére. Értesítem, hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban megjelölt adózó által nyújtott támogatásra a 2012. július 1-től 2013. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

A támogató cég adatai:

Támogató neve: Veszprém Bér Zrt.

Támogató címe: 

8200 Veszprém Radnótitér 2/A 

Támogató adószáma: 11321310 - 2 - 19


Jogcím a társasági adóról, és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C § (1) bekezdése alapján

Támogatás

jogcímenként

összesen


ebből: az elszámolható közreműködői díj maximuma:
A támogatás folyósítására megjelölt bankszámlaszám
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása
563 600 Ft 11 000 FT 11748007-20187053
Támogatás a fenti adózótól összesen
563 600 Ft 11 000 Ft2011/2012-es évre

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 4. §-nak (5) bekezdése alapján a következő határozat született:


SZDSE Sportfejlesztési koncepció (letölthető):


Támogatás jogcíme                                Támogatás Összege               Támogató
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz, beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok                  2970000Ft                                 VeszprémBer Zrt.
Képzéssel összefüggő feladatok
Közreműködői költségek
Összesen:                                             2970000Ft   


Szilágyi DSE

I. FCV

Levelezési cím:

Veszprém, Wartha W. u. 3.

Veszprém, Iskola u. 6.


Telefonszám:

70/379-1431

30/202-0007


E-mail:

info@futsalveszprem.hu

zolcsi00@freemail.hu

Copyright © 2011. All Rights Reserved.