Nemzeti ünnep

1848. március 15-re emlékeztünk

“A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait.” ( Arany János)

Március 14-én iskolánk tanulói a Színházkertbe, a Petőfi-szobor  elé vonultak. Az emlékező műsort a 7. osztályosok adták. Dalok, versek hangzottak el, az előadást néptánc és nemzeti színű formáció színesítette. A végén diákjaink megkoszorúzták Petőfi szobrát.

A megemlékezés Jávorka Tünde, Krámli Zsuzsanna, Schoffhauzerné Bakonyi Ilona és Vastag Richárd tanárok közreműködésével jött létre.

Beiratkozás a 2019/2020. tanév első évfolyamára

Tisztelt Szülők!

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola leendő első évfolyamos tanulói számára a beiratkozás időpontja a 2019/2020. tanévre:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését
2019. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a
választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ-kártyája,
  • a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a szakértői vélemény,
  • a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos kitöltött és aláírt nyilatkozat, melyet ezen a linken érhet el.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánk bármely beiskolázási körzetből fogad tanulókat.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15
napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet
nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú
döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő
a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának hirdetménye az alábbi linken megtekinthető:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/74/25000/Hirdetm%C3%A9ny2019_2020_tan%C3%A9vre.pdf

Bem megyei matematikaverseny

Február 21-én volt a Bem megyei matematikaverseny ünnepélyes díjátadója a Deák Ferenc Általános Iskolában. Minden évben évfolyamonként a legjobb 10 tanulót díjazzák. Iskolánkból, Lakatos Janka 8. osztályos tanuló 6. helyezést ért el. Gratulálunk neki!

Futtató Andrea

 

Antológián a 6. osztályos csoport

A Szilágyi Táncegyüttes fennállásának 47 éve alatt harmadik alkalommal került be az Örökség Gyermek Néptánc Antológiára. Legutóbb, 2009-ben az akkori 1-2. osztályosokkal értünk el ilyen sikert Molnárné Tóth Erzsébet játékfűzésével.

Idén a 6. osztályosok érdemelték ki a meghívást, akik a tavalyi fesztiválon, Tatabányán kiemelt arany minősítést kaptak. Vastag Richárd „Kedves egészségükre!” (Perecesbál a Rábaközben) című koreográfiáját mutatták be az ország legjobb 18 csoportja között.

A Megyei irodalmi „Ki mit tud?” iskolai fordulójának eredményei

1-2. évfolyam:
I. Cirkos Adél 2.b
II. Brevics Ágoston 2.b
III. Körmendi Kolos 1.b

3-4. évfolyam:
I. Varga Milán Adrián 4.b
II. Szalai Fruzsina Teréz 3.b
III. Körmendi Levente 4.a
Különdíj: Görög Lúcia Gréta 3.b

5-6. évfolyam:
I. Kiss Róza 6.b
II. Madarász Dániel 5.a
III. Szabó Glória 5.b

7-8. évfolyam:
I. Gerstmár Júlia 8.b
II. Varga Virág 8.a
III. Szabó Csoma 7.c

A MEGYEI FORDULÓRA AZ I. ÉS A II. HELYEZETTEK JUTOTTAK TOVÁBB.

 

Téli Tihany túrán jártunk

Judit néni szervezésével 8 .b-s diákok vettünk részt a Téli Tihany teljesítménytúra 10 km-es távján. Reggel busszal indultunk Tihanyba. Kalandos buszúttal értünk a helyszínre, ahol regisztráltunk. A „cuppanós” talajon nehéz dolgunk volt, de végül csupa sáros cipővel és fáradtan sikerült teljesítenünk a távot. A célnál finom virslivel és meleg teával vártak minket.

Mindannyian élveztük a túrát és újra részt vennénk rajta.

 

Lakatos Janka, Bernátzki Dóra, Pozsgai Fanni

 

Lengyelországi kirándulás

Teljes képernyős nézet