Hitélet

Egy iskola megítélésének fontos szempontja, milyen színvonalú oktatás folyik benne. De legalább ennyire fontos az is, milyen emberek kerülnek ki belőle, ez pedig nemcsak a szellemi tőkét jelenti, hanem a lelki tartalmat is. Ezért a színvonalas oktatás mellett keresztény iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink istenkapcsolatának fejlődését erősítsük. Ehhez lehetőséget biztosítanak azok a lelki programok, amelyek évről évre átszövik a tanév mindennapjait: -minden tanévet Veni Sancte-val kezdünk, melyben kérjük a Szentlélek megvilágosító erejét, hogy a hónapokon át tartó közös iskolai munka során Krisztus szeretete vezessen bennünket. -havonként tartunk iskolai szentmisét, melyen minden hónapban más-más osztály látja el a lektori és az oltárszolgálatot.
-az egyházi év ünnepeit Isten jelenlétében éljük meg. Ádvent hétfőin közös, imádságos gyertyagyújtást tart lelki igazgatónk László Dezső atya, így készülünk a Megváltó születésére. Vízkeresztkor házszentelést tartunk, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmisén gyertyát szentelünk, melyet a gyerekek hazavisznek otthonaikba. Szent Balázs ünnepén pedig a torokáldás szentelményében részesülünk.

Lelki programok az iskolában

-a tanév során két alkalommal tartunk lelki napot: ádventben és nagyböjtben. Ezekre az alkalmakra korosztályonként igyekszünk lelki programot szervezni a gyerekek számára. A kisebbeknek kézműves foglakozások, közös éneklés, bábelőadás segít az ünnepre hangolódásban, a nagyobbaknál rendszeres program az elmélkedés meghívott előadóval, illetve szívesen találkoznak szerzetesrendek tagjaival, missziós papokkal. Több alkalommal jártak nálunk különböző, fiatalokból álló közösségek (pl: Szalézi fiatalok, Szent János bogarak, bibliodrámával foglalkozók), akiket szintén örömmel fogadtak a felső tagozatos diákjaink. Emellett a tantestület részére is rendszeresen szervezünk lelki programokat, melyekre igyekszünk neves előadókat meghívni. A tavalyi tanévben Pál Feri atya volt a vendégünk.
-harmadikos gyermekeink számára húsvét után tartjuk az elsőáldozás ünnepét. Az Oltáriszentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért fontosnak tartjuk a szentség vételére való eljutást.
-Pünkösdkor nyolcadikos diákjaink bérmálkoznak, erőt, küldetést kapnak a Szentlélektől, hogy Krisztus tanúi legyenek a világban, a hétköznapokban.
-a tanévet Te Deum-mal, hálaadó szentmisével zárjuk, melyben diák, tanár, szülő egyaránt megköszöni a gondviselő Istennek mindazt a sok kegyelmet, melyben a tanév során részesültünk Diákjaink veszprémi és Veszprém környéki plébániákhoz tartoznak. Többnyire részt vesznek a saját plébániájukon szervezett programokon. Ezt fontosnak is tartjuk, hiszen kell egy keresztény közösség, akikhez tőlünk elballagva is tartoznak.

Zarándoklatok, részvételünk egyházmegyei programokon

Igyekszünk iskolai szinten is bekapcsolódni az egyházi rendezvényekbe:
– két évente ősszel bekapcsolódunk az Iskolák a nemzetért országos zarándoklatba, Mátraverebély-Szentkúton
– szintén ősszel, a nagyobb gyerekekkel részt veszünk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón
– októberben az „Egymillió gyerek imádkozik a világ békéjéért” programba az alsó tagozatos gyerekekkel veszünk részt. A Regina Mundi templomban imádkoztuk közösen a rózsafűzért.
– Minden évben nevezünk az egyházmegyei hittan versenyre, és részt veszünk az Egyházmegyei Hittanos találkozón is.
– Tavasszal, Boldog Gizella ünnepén a Szaléziánum által szervezett Gizella napi programokba is bekapcsolódunk az egész felső tagozattal. Részt veszünk az egyházmegyei rajpályázaton, sportversenyeken és vetélkedőkön.

 

Önkéntes munka

Közösségi természetünknek megfelelően részt kell venni a másik ember, illetve a közösség javának előmozdításában. Keresztény emberként ezt méginkább fontosnak tartjuk. Ezért megismertetjük gyermekeinkkel a szociális és karitatív munka keresztény értelmét.
– minden évben részt veszünk a 72 óra kompromisszumok nélkül, nemzetközi önkéntes mozgalomban. A három napon át tartó program során segítettünk az újonnan induló Evangélikus Óvoda takarításában, a Rab Mária forrás rendbe tételében, tisztítottunk és újra festettünk püspöki sírokat Veszprémben.
– Az előző években kéthetente péntek délutánonként a Kozmutza Flóra Iskolába jártunk felsős diákokkal. Az itt gondozott értelmi sérült gyerekekkel játszottunk, énekeltünk, sportoltunk, kézműveskedtünk.
– az idei tanévtől bekapcsolódtunk a Veszprémi Mária Rádió műsorkészítésébe. Havonta állítunk össze diákokkal 20-30 perces műsort, melyek aktuális egyházi témákról és az iskola életéről szólnak.
– szerdánként ötödikes tanulóink imádkozzák a rózsafűzért a Mária Rádióban