Hitélet

Programok

 

Iskolánkba járó minden gyermek heti két órában vesz részt hittanórán. A református és evangélikus gyermekek hitoktatása is biztosított ugyanilyen óraszámban.

Minden tanítási napot imádsággal kezdünk és fejezünk be.

A tanévet Veni Sanctéval kezdjük és Te Deummal zárjuk, és minden hónapban egyszer részt veszünk közösen szentmisén.

 

Az egyházi év ünnepeit Isten jelenlétében éljük meg. Ádvent hétfőin közös gyertyagyújtáson veszünk részt, Vízkeresztkor házszentelést tartunk, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmisében megszentelt gyertyát vihetnek haza otthonaikba tanulóink.

Szent Balázs napján a torokáldás szentelményében részesülünk.

 

Lelki napok

 

A tanév során két alkalommal, ádventben és nagyböjtben tartunk lelki napokat. A programokat igyekszünk a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően szervezni. Célunk, hogy segítsük a gyerekeket az ünnepre való ráhangolódásban. Ezért a kisebbeknek kézműves foglalkozással, bábelőadással, közös énekléssel, vetélkedővel színesítjük a napjukat. A nagyobbakhoz gyakran hívunk fiatalokból álló keresztény közösségeket, akiket örömmel fogadnak felső tagozatos diákjaink.

 

Szentségek

 

Harmadik osztályos tanulóink számára Húsvét után tartjuk az elsőáldozás ünnepét. Az Oltáriszentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért fontosnak tartjuk a szentség vételére való eljutást.

 

Nyolcadikos diákjaink Pünkösdkor bérmálkoznak, erőt, küldetést kapnak, hogy Krisztus tanúi legyenek a világban a hétköznapokon.