Hitélet

Programok

 

Iskolánkba járó minden gyermek heti két órában vesz részt hittanórán. A református és evangélikus gyermekek hitoktatása is biztosított ugyanilyen óraszámban.

Minden tanítási napot imádsággal kezdünk és fejezünk be.

A tanévet Veni Sanctéval kezdjük és Te Deummal zárjuk, és minden hónapban egyszer részt veszünk közösen szentmisén.

 

Az egyházi év ünnepeit Isten jelenlétében éljük meg. Ádvent hétfőin közös gyertyagyújtáson veszünk részt, Vízkeresztkor házszentelést tartunk, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmisében megszentelt gyertyát vihetnek haza otthonaikba tanulóink.

Szent Balázs napján a torokáldás szentelményében részesülünk.

 

Lelki napok

 

A tanév során két alkalommal, ádventben és nagyböjtben tartunk lelki napokat. A programokat igyekszünk a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően szervezni. Célunk, hogy segítsük a gyerekeket az ünnepre való ráhangolódásban. Ezért a kisebbeknek kézműves foglalkozással, bábelőadással, közös énekléssel, vetélkedővel színesítjük a napjukat. A nagyobbakhoz gyakran hívunk fiatalokból álló keresztény közösségeket, akiket örömmel fogadnak felső tagozatos diákjaink.

Nagyböjti lelki nap

Tanévünk második lelki napját Húsvét előtt tartottuk.

Alsó tagozatos diákjainkhoz a Palánta Bábmisszió érkezett. Bábelőadásukkal és az azt követő közös beszélgetéssel, énekléssel vitték közelebb a gyerekekhez a feltámadás titkát. A nap további részében kézműves foglalkozáson vettek részt a tanulók.

Felső tagozatban Tamási József atya tartott érdekes előadást Jézus halotti lepléről.

Az előadás során a gyerekek megismerkedhettek a legújabb kutatási eredményekkel, majd a  Torinói lepel első ránézésre szinte értelmezhetetlennek látszó elszíneződéseiből lassan kirajzolódott a rajta található test és az elszenvedett sérülések körvonala, lenyomata.

Mivel fontosnak tartjuk, hogy szociálisan érzékeny, a világ kérdéseire nyitott fiatalokat neveljünk ezért hívtuk el Balázs Juditot, aki az Indiában folytatott missziós munkájáról tartott képes beszámolót.

5. és 6. évfolyamos tanulóink a Szalézi renddel ismerkedhettek meg Hartai Gábor SDB atya és Szalézi animátorok közreműködésével.

A gyerekek a nap folyamán elvégezhették húsvéti szentgyónásukat is.

Köszönjük meghívott vendégeinknek, hogy jelenlétükkel, előadásaikkal segítettek felismerni és befogadni azt a bőséget mellyel Isten megajándékozza életünket különösen a húsvéti időben.

Szentségek

 

Harmadik osztályos tanulóink számára Húsvét után tartjuk az elsőáldozás ünnepét. Az Oltáriszentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért fontosnak tartjuk a szentség vételére való eljutást.

 

 

Nyolcadikos diákjaink Pünkösdkor bérmálkoznak, erőt, küldetést kapnak, hogy Krisztus tanúi legyenek a világban a hétköznapokon.