Dolgozóink

Iskolavezetés:

Intézményvezető:
Eveli Péter: történelem, földrajz

Iskolánk Lelki Igazgatója:
Dr. Csernai Balázs atya

Alsós intézményvezető-helyettes:
Barabás Andrea: tanító, hitoktató

Felsős intézményvezető-helyettes:
Varga Tünde: testnevelés, földrajz, biológia

Művészeti intézményegység-vezető:
Nagy Marianna: magyar, történelem, néptánc

Gazdasági vezető:
Mészáros Józsefné

Pedagógusok:

Név Tanított tantárgy, ill. munkakör
Albertné Balogh Márta ének, történelem
Alföldi Ágnes tanító
Alföldi Eszter tanító, matematika
Barabás Andrea tanító, hitoktató
Boa-Takács Fanni tanító
Bujdosó Viktória angol
Csizmadiáné Csillak Hajnalka tanító, hitoktató
Endrészné Veiland Viktória magyar
Eveli Péter történelem, földrajz
Farkas Tímea GYED
Fenesné Máté Andrea tanító, rajz
Futtató Andrea matematika, német
Hajdu Viktória néptáncpedagógus
Halmay György címzetes igazgató
Hartmann-né Nagy Éva technika, fizika
Hetyési Judit földrajz, természetismeret, történelem
Hidvégi Anita tanító, magyar
Horváth Dóra GYED
Hudra Nikoletta informatika
Imréné Paál Virág történelem, hitoktató
Jáger-Németh Csilla Katalin GYED
Jávorka Tünde matematika, francia, fizika
Kiss András tanító, hittanár
Kissné Cservenyák Judit hitoktató, ének
Kiszlingerné Szántó Diána tanító, ének
Kövecses Mária tanító
Krámli Zsuzsanna magyar, történelem
dr.Mohosné Danyi Eszter tanító, német
Molnárné Ambrus Melinda könyvtáros tanár
Molnárné Tóth Erzsébet tanító
Nagy Andrea angol
Nagy Marianna magyar, történelem, néptánc
Németh Mária matematika, kémia
Nyőgér József magyar, német
Pálfalvi Erzsébet tanító, rajz
Schoffhauzerné Bakonyi Ilona német
Schőberl Csilla történelem
Sebestyénné Siki Eliza tanító, ének
Szabó Andrea magyar
Szauer Istvánné biológia, földrajz
Szerencsi Noémi néptánc
Szijjártóné Hosoff Katalin matematika, történelem
dr.Szilágyiné Rezessy Dorottya magyar
Szitás Péter tanító, rajz
Ticz Zsuzsanna napközi
Tóth Zsuzsa testnevelés
Vajda Katinka GYED
Varga Tünde testnevelés, földrajz, biológia
Vastag Richárd néptánc
Vati Gergő testnevelés

Technikai dolgozók:

 

Badacsonyi Éva – pénztáros
Csizmadia Andrea
– iskolatitkár
Hatvári Tivadar Hugóné – takarító
Hegyi András – pedagógiai asszisztens
Kálmán Imre Károlyné – takarító
Kolac Ádám – rendszergazda
Kovács László – takarító-karbantartó
Léber László – karbantartó-udvaros
Lehoczkyné Hegyi Krisztina – takarító
Nagy Tiborné – takarító
Pintér Dorina – ügyintéző-viselettáros
Réfi Piroska – takarító
Soós Zoltán – karbantartó-udvaros
Sztankovits Sándor – takarító-karbantartó
Takácsné Krámli Beáta – gazdasági ügyintéző-könyvelő