Dolgozóink

Iskolavezetés:

Intézményvezető:
Halmay György: testnevelés – földrajz

Iskolánk Lelki Igazgatója:
Stadler László Dezső atya

Alsós intézményvezető-helyettes:
Barabás Andrea: tanító, hitoktató

Felsős intézményvezető-helyettes:
Szauer Istvánné: biológia – földrajz

Művészeti intézményegység-vezető:
Nagy Marianna: magyar – történelem, néptánc

Művészeti intézményegység-vezető helyettes:
Hajdu Viktória: néptánc

Pedagógusok:

Albertné Balogh Márta: ének – történelem
Bedics Anita: tanító, könyvtáros
Bujdosó Viktória: angol – orosz
Csizmadiáné Csillak Hajnalka: tanító, hitoktató
dr. Mohosné Danyi Eszter: tanító, német
Endrészné Veiland Viktória: magyar nyelv és irodalom, tehetségfejlesztési szakértő
Fellenbeckné Finta Beáta: tanító, angol (távol)
Fenesné Máté Andrea: tanító
Finta Péter: testnevelés, DÖK segítő tanár
Futtató Andrea: matematika – német, matematika munkaközösség-vezető
Füzesséry Tamás: tanár, református hittan
Hajdu Péter: néptánc
Hajmássy Katinka: tanító. református hittan (távol)
Hartmann-né Nagy Éva: technika-fizika
Hetyési Judit: földrajz, történelem
Hidvégi Anita: tanító, napközi
Horváth Dóra: tanító, napközi
Hudra Nikoletta: informatika, gyógypedagógus, reál tárgyak munkaközösség-vezető
Imréné Paál Virág: történelem, katolikus hittanár
Jávorka Tünde: fizika – matematika – francia
Kissné Cservenyák Judit: hittan, hittan munkaközösség-vezető
Kiszlingerné Szántó Diána: tanító, ének, napközi (távol)
Kovács Anett: tanító, természetismeret, napközi
Krámli Zsuzsanna: magyar nyelv és irodalom, történelem, nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Mátyásné Bálint Tünde: tanító, matematika, ének (távol)
Mészárosné Farády Petra: tanító
Molnárné Tóth Erzsébet: tanító, alsós munkaközösség-vezető
Mustóné Peller Ildikó: tanító, technika
Nagy Andrea: orosz – angol
Németh Csilla Katalin: magyar, magyar munkaközösség-vezető (távol)
Németh Mária: matematika – kémia, osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Pálfalvi Erzsébet: tanító, rajz
Petőfi Lajos: testnevelés
Schoffhauzerné Bakonyi Ilona: német – orosz, idegen nyelv munkaközösség-vezető
Schőberl Csilla: történelem, napközi, napközi munkaközösség vezető
Sebestyénné Siki Eliza: tanító, ének, fejlesztő pedagógus
Szabó Andrea: magyar – történelem, napközi
Szijjártóné Hosoff Katalin: matematika – történelem
Szitás Péter: tanító, rajz, napközi
Varga Tünde: testnevelés, biológia – földrajz
Vastag Richárd: néptánc
Veiland Miklósné: tanító

Technikai dolgozók:

Bartáné Gémes Veronika: takarító
Buknicz Erzsébet: jelmez- és viselettáros
Csizmadia Andrea: ügyintéző – pénztáros
Hegyi András: pedagógiai asszisztens
Kálmán Imréné: takarító
Kolac Ádám: rendszergazda
Lakics Krisztiánné: (távol)
Léber László: udvaros – karbantartó
Lehoczkyné Hegyi Krisztina: takarító
Mészáros Attiláné: takarító
Mészáros Józsefné: gazdasági vezető
Nagy Tiborné: takarító
Péringer Ildikó: (távol)
Pintér Dorina: pénztáros
Réfi Piroska: takarító
Soós Zoltán: udvaros – karbantartó
Szerencsi Noémi: jelmez- és viselettáros
Sztankovits Sándor: takarító – karbantartó
Takácsné Krámli Beáta: ügyintéző – könyvelő