Dolgozóink

Iskolavezetés:

Intézményvezető:
Halmay György: testnevelés – földrajz

Iskolánk Lelki Igazgatója:
Dr. Csernai Balázs atya

Alsós intézményvezető-helyettes:
Barabás Andrea: tanító, hitoktató

Felsős intézményvezető-helyettes:
Szauer Istvánné: biológia – földrajz

Művészeti intézményegység-vezető:
Nagy Marianna: magyar – történelem, néptánc

Művészeti intézményegység-vezető helyettes:
Hajdu Viktória: néptánc

Gazdasági vezető:
Mészáros Józsefné

Pedagógusok:

Név Tanított tantárgy, ill. munkakör
Albertné Balogh Márta ének, történelem
Alföldi Ágnes napközi
Barabás Andrea tanító, hittan, intézményvezető- helyettes
Barnai Brigitta hittan
Bedics Anita könyvtáros tanító
Bujdosó Viktória angol
Csizmadiáné Csillak Hajnalka tanító
dr.Mohosné Danyi Eszter tanító, német
dr.Szilágyiné Rezessy Dorottya magyar,  magyar munkaközösség vezető
Endrészné Veiland Viktória magyar nyelv és irodalom, napközi
Farkas Tímea GYED
Fenesné Máté Andrea tanító
Futtató Andrea matematika, német, matematika munkaközösség-vezető
Hajdu Viktória népi játék, néptánc, népzene, folklórismeret, intézményegység-vezető helyettes
Halmay György intézményvezető, testnevelés, tanügy-igazgatási szakértő
Hartmann-né Nagy Éva technika, fizika
Hetyési Judit természetismeret, földrajz, történelem
Hidvégi Anita tanító
Horváth Dóra GYED
Hudra Nikoletta informatika, fejlesztés, tanügy-igazgatási szakértő, reál munkaközösség vezető
Imréné Paál Virág hittan, hon- és népismeret
Jáger-Németh Csilla Katalin GYED
Jávorka Tünde matematika, francia
Kissné Cservenyák Judit hittan, ének, hittan munkaközösség vezető
Kiszlingerné Szántó Diána GYED
Kövecses Mária napközi,ének
Krámli Zsuzsanna magyar, fejlesztés
Molnárné Tóth Erzsébet tanító, alsós munkaközösség-vezető
Mustóné Peller Ildikó tanító
Nagy Andrea angol
Nagy Antónia hitoktató, napközi
Nagy Marianna magyar, néptánc, folklórismeret, intézményegység-vezető, tanügy-igazgatási szakértő
Németh Mária matematika, kémia, osztályfőnöki munkaközösség vezető
Nyőgér József napközi, német
Pálfalvi Erzsébet tanító
Petőfi Lajos testnevelés
Schoffhauzerné Bakonyi Ilona német, idegen nyelvi munkaközösség-vezető
Schőberl Csilla napközi, napközis munkaközösség-vezető
Sebestyénné Siki Eliza tanító, fejlesztés
Szabó Andrea napközi
Szauer Istvánné biológia, intézményvezető- helyettes
Szerencsi Noémi néptánc, folklórismeret
Szijjártóné Hosoff Katalin matematika, történelem
Szitás Péter rajz, napközi
Ticz Zsuzsanna napközi
Vajda Katinka GYED
Varga Tünde testnevelés, biológia
Vastag Richárd népi játék, néptánc, népzenei ismeret, folklórismeret, tánctörténet
Vati Gergő testnevelés
Veiland Miklósné napközi, tanító

Technikai dolgozók:

 

Csizmadia Andrea – iskolatitkár
Hatvári Tivadar Hugóné – takarító
Hegyi András – pedagógiai asszisztens
Kálmán Imre Károlyné – takarító
Kolac Ádám – rendszergazda
Kovács László – takarító-karbantartó
Léber László – karbantartó-udvaros
Lehoczkyné Hegyi Krisztina – takarító
Nagy Tiborné – takarító
Péringer Ildikó – pénztáros
Pintér Dorina – ügyintéző-viselettáros
Réfi Piroska – takarító
Soós Zoltán – karbantartó-udvaros
Sztankovits Sándor – takarító-karbantartó
Takácsné Krámli Beáta – gazdasági ügyintéző-könyvelő