Hitvallásunk, nevelési céljaink

Iskolánk a Veszprémi Érsekség által fenntartott keresztény intézmény, ahol biztosítjuk a gyerekek számára a katolikus, református és evangélikus hitoktatást. A nevelési-oktatási célok vállalása mellett tanulóinkat a vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá szeretnénk nevelni, általános műveltséget nyújtani.

Olyan fiatalokat akarunk nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: a megbocsátás, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. A teljes: testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt ember nevelésére törekszünk. Megőrizzük, lehetőség szerint fejlesztjük magas színvonalú idegen nyelvű oktatásunkat.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat felkészítsük az élethosszig tartó tanulásra, mellyel képessé válnak irányítani saját jövőjüket.
Az EU-integrációból adódó lehetőségeket (pályázatok, idegen nyelv-tanulás, művészeti kapcsolatok) kihasználjuk. Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi feltételeit. Tevékenységünket missziónak tekintjük, amelyet szeretetteljes, családias légkörben végzünk a minőség iránt elkötelezett hivatástudattal rendelkező pedagógusokkal.
A magyar népi, vallásos kultúra megőrzése, ápolása, gyökereink felkutatása és megismerése napjainkban igen fontos dolog. A művészeti alapiskolába kerülő tanulóinknak a magyar gyökereket kívánjuk megmutatni. Fő célunk e kultúra megszerettetése. Információval elárasztott, rohanó világunkban kell lennie egy feszültség levezető csatornának, melyben a jövő generációja feltöltődhet, temperamentumát, indulatait pozitívan használhatja fel, így egész személyisége gazdagodik, fejlődik.