Hittan Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Kissné Cservenyák Judit

Keresztény iskolaként kiemelt feladatunknak tekintjük a krisztusi értékek átadását. Szeretnénk, ha gyermekeink az iskolában kapott hit- és közösségi élmények által lelkiismeretes, együtt érző emberekké válnának, akiket a megismert evangéliumi igazság arra késztet, hogy a nagyobb jót keressék életük folyamán. Tanítványainkat arra ösztönözzük, hogy a keresztségi kegyelemből tudatosan éljenek: gyónás, áldozás, szentmise. Más felekezetű diákjaink pedig tegyenek eleget saját hitelvi elvárásaiknak.

Munkaközösségünk tagjai a 2014/2015-ös tanévben:

Katolikus hitoktatók:
László Dezső lelki igazgató 8. évfolyam
Barabás Andrea 1.a
Csizmadiáné Csillak Hajnalka 2.b, 3.a, 4.b
Kissné Cservenyák Judit 1.b, 2.a, 3.b-c, 4.a, 5.a-b-c., 6.a-b, 7.a-b

Református hitoktatók:
Niederhoffer Zoltán református lelkész 8. évfolyam
Hajmássy Katinka 1-7. évfolyam

Evangélikus hittan:
Hegedüs Zsuzsa 2-8. évfolyam
Soltész-Gáspár Judit 1. évfolyam, 6.a