Hittan Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Kissné Cservenyák Judit

Keresztény iskolaként kiemelt feladatunknak tekintjük a krisztusi értékek átadását. Szeretnénk, ha gyermekeink az iskolában kapott hit- és közösségi élmények által lelkiismeretes, együtt érző emberekké válnának, akiket a megismert evangéliumi igazság arra késztet, hogy a nagyobb jót keressék életük folyamán. Tanítványainkat arra ösztönözzük, hogy a keresztségi kegyelemből tudatosan éljenek: gyónás, áldozás, szentmise. Más felekezetű diákjaink pedig tegyenek eleget saját hitelvi elvárásaiknak.

Munkaközösségünk tagjai a 2017/2018-as tanévben:

Katolikus hitoktatók
Stadler László Dezső  lelki igazgató
Barabás Andrea igazgató helyettes
Kissné Cservenyák Judit  munkaközösség vezető
Csizmadiáné Csillak Hajnalka
Imréné Paál Virág

Evangélikus hitoktatók
Szilágyiné Rezessy Dorottya
Hegedüs Zsuzsa

Református hitoktatók
Niederhoffer Zoltán református lelkész
Füzeséri Tamás református hitoktató