Idegen nyelvi Munkaközösség

2019-2020-as tanév

Munkaközösségünk tagjai:
Bujdosó Viktória – angol
Dr. Mohosné Danyi Eszter – német, alsó tagozat
Futtató Andrea .- német, 5. osztály
Jávorka Tünde – francia, 2. idegen nyelv
Nagy Andrea – angol
Nyőgér József – német, alsó tagozat
Schoffhauzerné Bakonyi Ilona – német, felső tagozat, munkaközösség-vezető

Óraszámaink: első idegen nyelv:

1. osztály 1
2. osztály 1
3. osztály 2
4. osztály 3
5. osztály 4
6. osztály 4
7. osztály 3 +1 óra tehetséggondozó szakkör
8. osztály 3+1 óra tehetséggondozó szakkör

A második idegen nyelv óraszámai:
5-8. osztályig heti 2 óra.

Az 1. idegen nyelvek intézményi tantárgyi átlagai jelenleg: német nyelv 3,8, angol nyelv 4,0.

Ebben a tanévben is folytatódik a felkészülés 6. és 8. évfolyamon az országos kompetencia mérés olvasott- és hallott szöveg értése feladatokra. Angol és német 1. idegen nyelvből május közepén adnak majd számot diákjaink tudásukról, felkészültségükről. Ehhez nyújt számukra segítséget az idegen nyelvű könnyített olvasmányokkal való ismerkedés és a szövegértési feladatlapok rendszeres megoldása.

7. és 8. évfolyamon elkezdtünk már készülni az általános társalgási témakörökkel is az év végi szóbeli vizsgákra. A kijelölt témakörök hetedik osztályban: család, lakás, iskola, szabadidő. 8. osztályban ezekhez jön még az egészség-betegség és a vásárlás témakör is. Két-két vizsgázónak orvos-beteg és eladó-vevő párbeszédet is kell folytatnia a témakör kifejtésén kívül a szóbeli vizsga keretein belül.

Ebben a tanévben is folytatódik a horvát-magyar diákcsere a német nyelvet tanuló gyerekek számára. Rendkívül nagy volt idén az érdeklődés a hatodikos évfolyamon. Összesen 14 tanuló jelentkezett a cserére, és mindannyian részt is tudnak venni rajta. A horvát diákok március végén látogatnak el hozzánk, mi május közepén viszonozzuk látogatásukat. A családoknál elhelyezés sok lehetőséget ad mindkét fél számára a német nyelv gyakorlására.

2017-2018

Horvát-magyar diákcsere a német nyelv gyakorlására

Iskolánk a 2016-17-es tanévben kapcsolódott be a Veszprém-Zapresic diákcserébe.
2017 április 6-11-ig horvát diákok látogattak el hozzánk, mi szeptember 14-19 között viszonoztuk látogatásukat.
Az első találkozást megelőzően a diákok kölcsönösen bemutatkozó leveleket írtak, ezek alapján alakultak ki a partneri kapcsolatok.
A diákok jelentős része továbbra is tartja a kapcsolatot a fogadó családdal, a cserediákkal.
A családoknál elhelyezés kedvez a nyelvgyakorlásnak, tanulóink így kénytelenek idegen nyelven kommunikálni, megértetni magukat.
Idézet az egyik résztvevőtől: „Nem arra figyeltem, hogy mindent hibátlanul mondjak, hanem arra, hogy megértsék, amit mondok.”
Az áprilisi találkozásra mindenki egy-egy PPT-t készített Veszprémről/a Szilágyi Keresztény Iskoláról/a magyar étkezési szokásokról. Horvát cserepartnereink saját városukat, iskolájukat, ételeiket mutatták be nekünk.
Az őszi találkozásra mindenki készített német nyelven egy képeskönyvet a nyári élményeiről, és ezeket kicserélték egymás között.
Szeretnénk ezt a programot tovább folytatni a 6-7. osztályos tanulókkal.
Várhatólag most is a horvát diákok érkeznek hozzánk tavasszal, mi pedig a következő tanév elején megyünk Horvátországba. Ehhez várjuk majd a magyar befogadó családok jelentkezését.

A szeptemberi kint tartózkodásról Eveli Kincső és Léner Rebeka Réka 8/a osztályos tanulók készítettek képes beszámolót:

Plitvicei-tavak

A csütörtöki érkezésünk másnapján Plitvicére utaztunk a horvátokkal együtt, ahol megnéztük a híres tavakat.
Nagyon látványos volt, sok szép vízesést tekinthettünk meg és sok időt töltöttünk itt
Az utat a tavak felett fapallókon tettük meg…

    

Opatija, Rijeka

A 3. napon Opatijaban is jártunk, 5 km hosszú sétányon megcsodálhattuk a végtelen tenger látványát, amely mentén souvenirstandok álltak
Senjben kívülről megtekintettük a tengerparton álló várat ahol mellesleg rettentően fújt a szél

Családi nap

2 óra utazás után megérkeztünk Crikvenicába, ahol a lányok majorett fellépését nézhettük meg.
Utána egy étteremben ebédeltünk majd úsztunk a 15°C-os tengerben
Rengeteg aranyéremmel térhettünk haza

Zagreb

5. napon Zágrábba utaztunk, ahol legelőször a Goethe intézetben egy vetélkedőn vettünk részt
Meglátogattuk Zagreb látványosságait, csodás belvárosát
2 óra szabadidő után Rebi cserediákjának az otthonában késő estig szórakoztunk

Fogadás a polgármesternél

Ili néni is jól szórakozott a horvát tanárnővel
A polgármester beszédét türelmesen meghallgattuk, aztán megtekintettük a Luznica apáca zárdát és kastélyt, majd egy hosszú hazaút állt előttünk
Rettentően élveztük az elmúlt 6 napot és mélységesen örülünk, hogy részt vehettünk a programban

 

2014-2015

Iskolánk 100 000 Ft-ot nyert a Fox Nemzetközi Angol Nyelvi versenyen az elmúlt tanév végén. Ebből az összegből könnyített angol nyelvű olvasmányokat vásároltunk könyvtárunk számára. Ötödik osztálytól nyolcadik osztályig életkoruknak és nyelvi szintjüknek megfelelően évente 2 könyvet olvasnak majd el diákjaink. Félévente 3-3 fordulós szövegértési versenyen adnak számot az olvasmányban szerzett ismereteikről. Német nyelvből is folyamatban van a könyvek beszerzése, hamarosan ők is csatlakoznak az idegen nyelvű olvasótáborhoz.
Nyelvi munkaközösség

2013-2014

Az idei tanévben mindhárom idegen nyelvből indult tanulócsoport.
Iskolánkban több szaktárgyi munkaközösség is működik, ezek létrehozását a köznevelési törvény teszi lehetővé. Egy közülük az idegen nyelvi munkaközösség. Tagjai a német, angol és francia nyelvet tanító pedagógusok, két némettanár, két angoltanár, egy franciatanár, és két tanító kolléga, egyikük német, másik angol nyelvből.
Munkaközösségünk a munkáját az éves munkatervünk alapján végzi.
Ebben a tanévben is 3 munkaközösségi foglalkozást tartunk: tanév elején, félévkor és tanév végén.
Ezeken állapodunk meg a helyi tantervvel kapcsolatos irányelvekről, a használt tankönyvekről, a versenyekre való jelentkeztetésről, felkészítésről. Ezeken beszéljük meg a továbbképzéseken hallott információkat, tapasztalatokat is.
Tanév közben természetesen napi munkakapcsolatban állunk egymással, véleményt cserélünk módszertani kérdésekről, megbeszéljük az aktuális feladatokat, eredményeket, elemezzük, értékeljük a látogatott tanórákat.
Német nyelvből ebben a tanévben a „TITOK” levelező versenyen indultak tanítványaink. Az öt fordulóból négy már lement, az ötödik van még hátra.

Résztvevők:

7. osztály:
– Guba Emese
– Schnelbach Eszter
– Varga Nikolett
– Fischer Dominika Napsugár

8. osztály:
– Szmulai Réka
– Strenner Laura
– Anczmann Katalin Eszter
– Gerstmár Anna

A 2013-2014-es tanévben angolból több tanulónk is részt vesz 5-6 fordulós levelezős versenyeken:
– 2 csapatunk van a TITOK versenyen az ötödik osztályos tanulókkal.
A ,,Girls’’ csapat tagjai: Kovács Klára, Gyöngyösi Zsófia 5.a
A ,,Boys” csapat tagjai: Cziráki Csongor, Csizmadia Zsombor, Fekete Krisztián, Sárossy Zsombor 5.b
– Tátrai Teréz 5.b: Mozaik és Bendegúz levelező verseny.
– Bognár Kata 8.b: III. Béla Gimnázium internetes levelezős verseny
– Szigetvári Zsófia 5.b: Tehetséggondozó levelező verseny.
-TITOK Tesztversenyre 11-en neveztek. 10 fő ötödik osztályból, 1 tanuló hetedikből.
– A 7. és 8. osztályosok között megrendezésre került angol nyelvi tanulmányi versenyen – amely február végén zajlott – , hetedik osztályból 2 fő, nyolcadikból 5 fő képviseltette magát.
– A ,,Fox” versenyen való részvétel egyik feltétele egy könyv előzetes elolvasása angolul. Erre Tátrai Gergely 4.a és Bognár Kata 8.b osztályos tanuló jelentkezett.
– Áprilisban lesz ,,Spring in Britain” csapatversenyünk, amelyen egy nyolcadikos, és három alsós team is /4. osztály/ megméretteti magát.

A 2013-2014-es tanévben csatlakoztunk a „Csatangolók” című angol nyelvi levelező versenyhez.
A 4. osztályosok közül 4 db 2 fős csapat jelentkezett, akik már a harmadik feladatsoron is túl vannak.
A „Funny Grammar” nyelvtani feladatokkal tarkított, érdekes, a tanítási anyagon túlmutató feladatokat is ad a tanulóknak. A csapatok tagjai:
– Ács Benedek Róbert – Gáty Ábel Botond
– Barta Eszter – Maróti Blanka
– Csuta Krisztián Márk – László Milos
– Hainzl Johannes – Simon András