Matematika Munkaközösség

1. Képességek szerinti matematikaoktatás

Iskolánkban felső tagozaton a matematikaoktatás a tanulók képességeinek megfelelő csoportokban történik. Az első csoportban a tehetséggondozás, a harmadik csoportban a felzárkóztatás kap nagyobb hangsúlyt. Az átlagos képességű tanulók a második csoportba kerülnek.

A tanulók csoportok szerinti elosztása a negyedik osztályos teljesítményük alapján történik.

A csoportok természetesen átjárhatók. Ha a tanuló jobb teljesítményt nyújt, mint az elvárható lenne tőle az adott csoport képességszintje alapján, feljebb léphet, ha viszont rosszabb teljesítményt nyújt, lejjebb kerülhet. Mindegyik esetben legalább egy féléves munka kell ahhoz, hogy csoportot válthasson.

A tananyag minden csoportban azonos, csak a jobb képességű tanulókkal több és nehezebb, akár versenyszintű feladatok megoldására is van lehetőség. A gyengébb tanulók esetében pedig lehetősége van a csoportban oktató pedagógusnak, hogy a szigorúan vett törzsanyagot (alapfeladatokat) kicsit lassabb tempóban átvegye és begyakoroltassa.

Mivel ez a rendszer kiscsoportos oktatást tesz lehetővé, ezért több ideje jut a tanárnak egy gyerekre, és ezzel hatékonyabbá válik a munka, illetve a harmadik csoportban nem frusztrálja a tanulót, hogy a nála jobb tanulók mindent hamarabb megértenek, és a feladatokat is gyorsabban megoldják. A tanulóknak több sikerélményük van, ami jobb teljesítményre ösztönzi őket. A jobb képességű tanulókat viszont nem hátráltatják a lassabban haladó társaik, és így a tanórák nem válnak számukra unalmassá, hanem többet dolgozhatnak, és a tanárnak is csak rájuk kell koncentrálnia.

2. Matematika- csoportok kialakítása

A csoportbeosztás a tanulók negyedik osztályos félévi és év végi jegyeinek, valamint tanítóik javaslatának és véleményének figyelembe vételével előre kialakított belső szempontrendszer alapján történik. A csoportbeosztást a munkaközösség minden tagjának részvételével a munkaközösség együtt végzi.

2.1. A csoportok kialakításának szempontjai:

Az első csoportba azok a tanulók kerülnek, akiknek vagy az év végi, vagy legalább a félévi jegyük jeles volt, de év végén sem kaptak jónál rosszabb osztályzatot.
A második csoportba elsősorban azok a tanulók kerülnek, akiknek az év végi jegyük közepes, illetve azok, akiknek az év végi jegyük jó, de ezt úgy kapták, hogy egész éves teljesítményük nem volt egyenletes, és négyesnél rosszabb jegyeik is voltak.
A harmadik csoportba azok a tanulók kerülnek, akik negyedik év végén elégséges osztályzatot kaptak, illetve azok, akiknek az év végi jegyük közepes, de ezt úgy kapták, hogy egész éves teljesítményük nem volt egyenletes, és közepesnél rosszabb jegyeik is voltak.

2.2. A csoportok átjárhatóságának feltételei

A tanulók más csoportokba való átkerülése mindig a munkaközösség határozata alapján, szakmai indokok szerint történik. A tanulók a vizsgált időszakot (legalább félév) követően kizárólag csak egy csoporttal feljebb vagy lejjebb kerülhetnek.

A tanuló akkor kerülhet egy csoporttal feljebb, ha csoportjában egyenletesen jól teljesít. A csoportokban való felfelé jutás azonban a tanuló számára nem kötelező.

Ha azonban a tanuló lényegesen gyengébben teljesít a csoport átlagánál (több dolgozata is gyengébben sikerül), a szaktanár véleménye és a munkaközösség döntése alapján egy csoporttal lejjebb kerül. A legalább féléves időszak biztosítja a munkaközösség számára, hogy jó döntést hozzon, és ez mindenképpen a tanulók érdekeit szolgálja.

Akkor is a munkaközösség dönt, ha az áthelyezés igénye a szülőtől érkezik. Ha a szülő nem a szaktanárnak vagy a munkaközösség vezetőjének, hanem az osztályfőnöknek jelzi igényét, az osztályfőnök közvetíti ezt a munkaközösség számára, ahol közösen megvizsgálják a szülői igényt, és ha ez találkozik a munkaközösség véleményével, a tanulót áthelyezik a kívánt csoportba.

2.3. A csoportokban folyó munka szabályozása

A munkaközösség számára legfontosabb feladat a csoportok átjárhatóságának biztosítása. Ennek eléréséhez a következő pontok betartása szükséges:

2.3.1. Egységes tanmenet alkalmazása

A munkaközösség tanév elején a munkaközösség minden tagjának bevonásával egységes tanmenetet készít. Az előző év tapasztalatai alapján, ha szükséges, közösen változtatásokat tehet. Tanév folyamán mindenki figyelemmel kíséri, hogy a tananyag feldolgozása terén a csoportok között időben ne legyenek nagy eltérések. Mindenki arra törekszik, hogy a csoportok együtt haladjanak, mert ennek hiánya esetén nem biztosított az átjárhatóság, valamint gondot jelent a csoportok összevonásakor is. ( Megjegyzés: Csoportösszevonás a pedagógus távolléte esetén lehetséges.)

2.3.2. Évfolyamdolgozatok íratása

Minden évfolyamon, a tanév során négy évfolyamdolgozatot íratunk, ami biztosítja az egységes követelményszintet, és ez által lehetővé teszi a tanulók csoportok közötti átjárhatóságát.

Csoportbeosztások a 2020/2021-es tanévben