Reál Munkaközösség

A munkaközösség tagjai:
1. Szauer Istvánné igazgatóhelyettes, földrajz-biológia, tanít:7.a, 7.b, 8.a, 8.b biológia
2. Hudra Nikoletta munkaközösség vezető, informatika-pszichopedagógia, tanít: 6-7-8. osztály informatika, 4-5. osztály informatika szakkör
3. Varga Tünde, biológia-földrajz-testnevelés, tanít:7.c biológia, 5.c természetismeret
4. Hetyési Judit földrajz-történelem, tanít: 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b földrajz, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b természetismeret
5. Hartmann-né Nagy Éva fizika-technika, tanít 6-7-8. osztály fizika
6. Németh Mária kémia-matematika, tanít 7-8. osztály kémia
7. Jávorka Tünde fizika-matematika-francia

A munkaközösség tervezett programjai:
1. Természettudományos hétpróba: Az osztályok levelező verseny formájában minden hónapban kapnak egy feladatlapot, mely kutatásra, új ismeretek megszerzésére ösztönözi őket. Az elért pontok valamint a fenntarthatósági témahét keretében megtartott döntő alapján hirdetnénk ki a nyertes osztályt.
2. DÖK és Hartmann-né Nagy Éva együttműködésével madáretető készítés és kihelyezés
3. DÖK és Varga Tünde együttműködésével papírgyűjtés
4. Madarak és fák napjára pályázat kiírása: ”Rajzold le és indokold meg, hogy ki lehetne az év madara 2018-ban”
5. Digitális témahét 2017.04.03-07.
6. Fenntarthatóság-Környezettudatosság hete 2017.04.24-28.

Tervezett versenyszereplések:
1. Hevesy György Kémiaverseny, helyi forduló: 7. o. 20 fő, 8. o. 10 fő februárban, megyei forduló márciusban 2-2 fővel
2. Herman Otto Országos Biológia Verseny áprilisban, indul 1 fő
3. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 5-6. osztályosoknak
4. Császár Elemér Természettudományos Csapatverseny, február
5. Természettudományos Csapatverseny, november, 5 fő
6. Állatkerti Vetélkedő, október
7. Teleki Pál Országos Földrajz- Földtan Verseny, április,
8. Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny, 6-8 fő, regionális verseny március
9. Öveges József Fizika Verseny, megyei forduló március, 2 fő
10. BABAKO-s versenyek szervezése folyamatban