Örökös ökoiskola

ÖKOISKOLA MUNKATERV

2020/2021. TANÉV

Célkitűzéseink:

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
 • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel.
 • Környezeti- és egészség-tudatosság erősítése az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata.
 • Fogyasztás helyébe az életminőség helyezése.
 • Környezet iránt felelős gondolkodás kialakítása, legyenek fogékonyak az újra, közösség és önfejlesztő képességgel rendelkeznek,
 • A helyi értékek és problémák megismertetése.
 • Lakóhelyünk környezetvédelmi munkájában aktív részvétel.

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Méhek napja, Környezetvédelmi Világnap, Madarak és fák napja) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.
 • Folyamatosan ellenőrizzük a tantermeket, az osztályok környezetét.
 • Az energiatakarékosságra (világítás, szellőztetés) kiemelt figyelmet fordítunk.
 • Környezetbarát tisztítószerek, papíráruk alkalmazásának gyakoriságát tovább szeretnénk növelni az iskola működtetésében. Környezetvédelmi védjegyek előnyben részesítése.
 • Faliújságon jelennek meg a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások, események, pályázatok, versenyek.
 • Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: papír, PET-palack.
 • Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.
 • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön: Teleki Pál földrajz verseny, Természettudományi versenyek: Kaán Károly, Hermann Ottó, Jedlik Ányos, Hevesy György, Császár Elemér környezetvédelmi csapatverseny, Bolyai természettudományos csapatverseny.
 • Tavasszal ÖKO napot tartunk.
 • Iskolánkban ÖKO-szakkör működik.
 • Az alsó tagozat 3. és 4. évfolyama, valamint a felső tagozat 5. és 6. évfolyama erdei iskolai táborozáson vesz részt.
 • A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves programjukba.
 • Az iskolaújságban rendszeresen megjelenő rovatban népszerűsítjük a természettudományos tantárgyakat.

A 2020–2021–es tanév munkaterve

 

Esemény

 

 

Határidő

 

Felelős

Az éves munkaterv elkészítés szeptember reál munkaközösség
Tisztasági verseny indítása szeptember Hetyési Judit, DÖK
Autómentes nap szeptember vége osztályfőnökök
Az iskola honlapján való megjelenés szeptember vége folyamatos
Terem szépségverseny szeptember Hetyési Judit, DÖK
Őszi kirándulások szeptember osztályfőnökök
Öko-faliújság október folyamatos
Állatok világnapjához kapcsolódó projektnap október 4. alsós munkaközösség
Állatok világnapi versenyen való részvétel október 4. Hetyési Judit
Természettudományos szakmai nap 7-8. oszt. október reál munkaközösség
Papírgyűjtés október Varga Tünde
Madáretetés-projekt december alsós tanítók
ÖKO levelezős verseny óvodásoknak február Barabás Andrea
Fenntarthatósági Témahét április 19-23. reál munkaközösség
ÖKO nap (Természettudományos szakmai nap) március reál munkaközösség
Víz világnapi rajzpályázat március 22. Szitás Péter
Föld napjához kapcsolódó vetélkedőn való részvétel április reál munkaközösség
Digitális témahét március 22-26. Hudra Nikoletta
Papírgyűjtés április, május Varga Tünde
Zöld Diákparlament április, május Hetyési Judit
Madarak és fák napja vetélkedő május 10. reál munkaközösség
Természettudományos szakmai nap 7-8. oszt. május vége reál munkaközösség
Erdei iskola, témahét június osztályfőnökök